228 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

5 Game Developer (C#, HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh

C#/.NET Developer(ASP.NET MVC)

Ha Noi

Web Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developers (ASP.NET/C#)-Up to $1000

Ha Noi
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
  • Được đào tạo bởi chuyên gia
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn

06 Junior .NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Back end Server Engineer (C# .NET)

Ho Chi Minh

02 C# Full Stack Web Developer (.net)

Ho Chi Minh

02 C#/.Net Teamleader (Up to $1000)

Ho Chi Minh

Senior Software Developer (C#, .Net)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

Lập Trình Viên C# (.NET)

Ho Chi Minh
  • Được đào tạo tiếng Nhật
  • Môi trường trẻ, văn hoá Nhật.
  • Lương, thưởng tương xứng.

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Lập trình .NET (C#/ASP.NET) - 17M-25M

Ha Noi

05 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi
  • Công nghệ Web mới nhất
  • Làm việc với chuyên gia
  • Quy mô dự án triệu Users

03 Front-End Developers (.NET, HTML5,C#)

Ha Noi

C# .NET Developer (IoT Vending)

Ha Noi

Lập trình viên .NET (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

C# .NET Solution Architect (IoT+Vending)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, C++)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật