214 việc làm c# tại Việt Nam cho bạn

Software Dev (C#, Java, Web, C Embedded)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Many group activities

C# .NET Staff (<1 year exp) / Leader

Ho Chi Minh

Sr. .NET/WPF/SQL/C# Developers $1K-2K

Ho Chi Minh

03 .NET Developer (.NET, ASP.NET,C#)

Ha Noi

05 Backend Developer (Java/NodeJS/C#)

Ha Noi

08 .NET Devs (ASP.NET/C#) - Up to $1000

Ha Noi

.NET Developers (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ha Noi

Unity Game Developer (C#, Up to $1300)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 Unity Developers (C#, JavaScript)

Ha Noi
 • Lương không giới hạn
 • Nghỉ theo lịch VN & Nhật
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

.NET Developer (C#, ASP.NET) Upto $1200

Ha Noi
 • Lên đến 1,200 USD
 • Nghỉ 17ngày hưởng nguyên lương
 • Miễn phí ăn trưa tại Công ty

.NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Code school to widen knowledge
 • Professional work environment
 • Best chance to build ur career

.Net Developer (C#, ASP.Net, Web API)

Ho Chi Minh

04 Backend Developer (Java/C#)

Ha Noi

Jr./Senior .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Junior/Middle .NET Devs (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Competitive salary + bonus
 • Dynamic work environment
 • Employee benefits package

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle