87 việc làm C# tại Việt Nam cho bạn

Automated Test Developer (Java or C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#/ASP.NET/MVC)

Ho Chi Minh

Mobile Apps Developer (ASP.NET, C#, Android, iOS)

Ho Chi Minh

05 Software Engineer (C#, .NET, SQL) - Upto $1200

Ha Noi
 • Lương/ thưởng hấp dẫn
 • Nâng lương hàng năm & đột xuất
 • Tham gia các khóa đào tạo

8 x Senior Developers - C# / .Net (top salary)

Ho Chi Minh
 • High salary
 • Very attractive overtime pay
 • Flexible work environment

05 lập trình viên .NET (C#, Windows form, SQL)

Ha Noi

[Urgent] C# Architect

Ho Chi Minh

03 .NET Web Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior Application Developer (C# .Net)

Ho Chi Minh
 • Equity as share options
 • 13th month salary + 8% bonus
 • Work in new office, District 1

10 Software Engineers (C++, C#, Java)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

02 WPF developers - $1200 (XAML,C#,.NET) #091704

Ho Chi Minh
 • Chance to go onsite in Norway
 • Work closely with Norway team
 • English-speaking environment

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, HTML5, CSS)

Ha Noi
Ho Chi Minh

04 ASP.NET developers (C#, SQL, .NET, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Chance to go onsite in Norway
 • Work closely with Norway team
 • English-speaking environment

04 Dev Support Specialist (MVC, SQL, C#)

Ha Noi

Senior/ Leader C# Engineer

Ha Noi

3 Web Application Engineer(C#, MVC, SQL)

Ha Noi

[URGENT] Front-end Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
 • Đài thọ các khóa đào tạo
 • Thưởng theo kết quả kinh doanh
 • Bảo hiểm sức khoẻ 190 tr/năm

Senior C# Developer - Up to $1200

Ha Noi

C# developer (Mobile Devices - CE/Mobile/10ENT)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ha Noi