21 việc làm business analyst tại Hà Nội cho bạn

Phân tích Giải pháp (Business Analyst)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Business Analyst (IT Lead)

Ha Noi

10 Business Analyst (Upto 1500$)

Ha Noi

Business Analyst (Up to $1200)

Ha Noi

Business Analyst (Upto $1500)

Ha Noi

Business Analyst

Ha Noi

CORE BUSINESS TECHNOLOGY ANALYST (BA)

Ha Noi

Business Analyst (Oracle, SQL)

Ha Noi

02 Business Analyst (Up to $1200)

Ha Noi

Software Business Analyst (Up to 1500$)

Ha Noi
Nhận các việc làm Business Analyst qua email

03 Business Analyst (Up to $1500)

Ha Noi

Business Analyst

Ha Noi

15 Tester web - BA (Up to $1200)

Ha Noi
  • Lương net lên tới 1200$
  • ĐƯỢC HƯỞNG FULL LƯƠNG13
  • Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên

IT Security Operation

Ha Noi

02 Senior BA (SQL, Database) Up to $1500

Ha Noi

Digital Product Owner (Digital Banking)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Trưởng phòng BI & Big Data - Up to 3000$

Ha Noi

System Analyst Team Leader - Hà Nội

Ha Noi

CVCC hệ thống tài chính (Data Analyst)

Ha Noi

[HN/HCM] Project Manager - Up to $3,500

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.