14 việc làm business analyst tại Hà Nội cho bạn

Senior Business Analyst (Up to $1500)

Ha Noi

Business Analyst- Up to 1500$

Ha Noi

Business Analyst (Tester, SQL) Upto2500$

Ha Noi
  • Mức lương tới $2500
  • Performance review: 2 lần/năm
  • Môi trường có văn hóa "Mở"

IT Business Analyst (Junior and Senior)

Ha Noi
Ha Noi

Urgent 03 Business Analyst (SQL, Agile)

Ha Noi

Business Analyst ($500-$1,500)

Ha Noi

Business Analyst ( UI-UX/ HTML/JSON)

Ha Noi

Senior Business Analysis

Ha Noi
  • Attractive salary
  • English working environment
  • Cutting-edge technology

Chuyên viên QA (Quality Assurance)

Ha Noi

Bussiness Analyst

Ha Noi
Ho Chi Minh

Project Manager (1000$- 1300$)

Ha Noi

Business analyst Leader

Ha Noi

[HN] 02 Data Analyst (Database, English)

Ha Noi

BI Specialist

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam