Mô Tả Công Việc

 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận.
 • Viết các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống.
 • Viết tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng, tài liệu giải pháp.
 • Viết một số tài liệu dự án liên quan đến phân tích nghiệp vụ hoặc công việc được phân công theo dự án.
 • Viết test case và kiểm thử phần mềm theo bản phân tích và thiết kế.
 • Ghi nhận các vấn đề/lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý trong quá trình kiểm thử phần mềm, nghiệm thu và hỗ trợ sau nghiệm thu (nếu có).
 • Phối hợp làm việc với các đồng nghiệp khác trong việc xử lý vấn đề/lỗi phần mềm sau khi kiểm thử.
 • Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu.
 • Tham gia triển khai các dự án phần mềm với vai trò như một thành viên dự án.
 • Tham gia nghiệm thu, hướng dẫn người sử dụng sau nghiệm thu.
 • Đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ.
 • Báo cáo và chịu trách nhiệm công việc trực tiếp trước PM/PO/ BA leader.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm trên 2 năm và làm ở các vị trí tương đương về phân tích nghiệp vụ.
 • Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ là một lợi thế.
 • Trình độ tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu về giải pháp ERP.