Business Analyst

Ha Noi , Dong Da, Tây Sơn
Xem bản đồ
Đã hết hạn

Mô Tả Công Việc

Nhân viên phân tích nghiệp vụ (BA), có trách nhiệm nắm vững các yêu cầu của các phòng ban thuộc khối Nghiệp vụ một cách chính xác và chi tiết. Sau đó truyền đạt cho đội phát triển hiểu rõ các yêu cầu này. Đồng thời BA dẫn dắt, điều phối và thực hiện mô hình hóa các yêu cầu nghiệp vụ bằng cách tổng quát chức năng và phạm vi của hệ thống.

  • Nhiệm vụ chính
- Là đầu mối tiếp nhận yêu cầu từ các phòng ban thuộc Khối nghiệp vụ.
- Hỗ trợ và tư vấn Khối nghiệp vụ xây dựng yêu cầu.
- Tạo tài liệu đặc tả hệ thống (SRS), danh sách chức năng (nếu cần), các quy tắc nghiệp vụ chung.
- Hỗ trợ Project Manager (PM) trong việc quản lý phạm vi dự án, dự toán và lên kế hoạch công việc, thực hiện các quy trình ký kết và quản lý các yêu cầu thay đổi của dự án.
- Hoạt động như một cầu nối giữa Khối nghiệp vụ và đội phát triển đảm bảo yêu cầu được nắm vững bởi cả đội phát triển và Khối nghiệp vụ.
- Hoạt động như một cầu nối giữa các nhóm, phòng ban khác thuộc khối CNTT.
- Làm việc với đội QA (Quality Assurance) để xác nhận kết quả thực hiện của đội phát triển đáp ứng yêu cầu của Khối Nghiệp vụ.
- Hỗ trợ UAT: kiểm tra, xác nhận các lỗi/vấn đề với Khối Nghiệp vụ.
- Tham gia vào việc đào tạo BA mới.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

  • Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
- Trình độ
+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Bảo hiểm, CNTT
+ Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
+ Trình độ tin học: Thành thạo office, Internet
- Kinh nghiệm
+ Triển khai, hỗ trợ các hệ thống CNTT như Finacial, Insurance.
+ Có kinh nghiệp về bảo hiểm, sử dụng phần mềm bảo hiểm là một lợi thế.
+ Có kinh nghiệp làm kế toán tổng hơp, sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế.
- Kiến thức
+ Có kiến thức và kinh nghiệm về các quy trình nghiệp vụ, đồng thời có sở thích nắm bắt các mô hình nghiệp vụ khác nhau.
+ Có kiến thức cơ bản về CNTT (Ngôn ngữ lập trình, database, các câu truy vấn SQL đơn giản …)
  • Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân
- Kỹ năng
+ Kỹ năng xử lý tình huống
+ Kỹ năng đám phán, truyền đạt, giao tiếp
+ Kỹ năng báo cáo, trình bày
- Khả năng
+ Tư duy logic tốt
+ Chịu được áp lực công việc cao
- Phẩm chất cá nhân
+ Luôn chủ động, sẵn sàng trong công việc.
+ Trung thực
+ Cởi mở, nhiệt tình
+ Ham học học
+ Tư duy logic tốt

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

- Ứng viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh
- Hưởng chế độ BHXH, BHYT và BH MIC healthcare