Business Analyst (BA)/QA

Ha Noi , Cau Giay, Lê Văn Lương
Xem bản đồ
Đã hết hạn

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện tiếp nhận yêu cầu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ phía khách hàng;
 • Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu;
 • Lập kế hoạch Test, Xây dựng Testcase, Test Script, thực hiện test sản phẩm phần mềm;
 • Báo cáo các chỉ tiêu Test.
 • Nghiên cứu và cập nhật các công cụ và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc
 • Chủ động và tích cực với công việc chung của bộ phận và công ty
 • Thực hiện các công việc khác khi được giao.
Hình thức tuyển dụng: làm bài test trên máy và phỏng vấn trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính – ngân hàng hoặc CNTT;
 • Có khả năng học hỏi nhanh nghiệp vụ ngân hàng;
 • Có khả năng giao tiếp với khách hàng (Khách hàng người Việt Nam và đối tác nước ngoài).
 • Ưu tiên các bạn có hiểu biết về phần mềm (Sẽ được training các kĩ năng chuyên môn trong quá trình làm việc).
 • Có khả năng làm việc nhóm
 • Có khả năng tự nghiên cứu tài liệu.