4 việc làm blockchain tại Việt Nam cho bạn

Software Engineer (Blockchain/ Python)

Ha Noi
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Cơ hội học tập, phát triển
  • Chế độ phúc lợi cực tốt

Blockchain Lead (AWS, Azure up to 3200$)

Others

PHP Web Developer

Ha Noi

TeamLeader/Senior/Chuyên viên Đổi Mới Số

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.