5 việc làm blockchain tại Việt Nam cho bạn

Blockchain Engineer (NodeJS/Golang)

Ho Chi Minh

TeamLeader/Sr/CV Đổi Mới Số (Blockchain)

Ha Noi

IT Enterprise Architect

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

Golang Core Backend Dev (Up to 2000 net)

Ho Chi Minh

Blockchain Dev (C++, OOP, JavaScript)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam