261 việc làm backend tại Việt Nam cho bạn

Senior Back-End Developer (Java) ~ $2200

Ha Noi

Backend Dev (Python, AWS, SQL, Agile)

Ha Noi

Senior Backend Developer (NodeJS, Ruby)

Ho Chi Minh

Software/Backend Engineer(Python/Golang)

Ho Chi Minh

05 Backend Developer (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Backend Engineer (PYTHON/UP TO $2000NET)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java, Spring, Python)

Ha Noi
 • Được cung cấp laptop xịn
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng
 • Làm việc với thương hiệu lớn

Backend Engineer (NodeJS, DevOps, Ruby)

Ha Noi

10 Backend Developer (PHP/Java/NodeJS)

Ha Noi
 • Salary Upto $2000 NET
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Bảo hiểm full lương

Senior Backend Engineer (NodeJS)

Ho Chi Minh

Backend Dev (Java/TypeScript/C#/Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

.NET/WEB back-end engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

Sr. BackEnd Dev (PHP/Nodejs) Up to $3000

Ho Chi Minh

Back-End Developer (.NET/ASP.NET/MVC)

Ho Chi Minh

Backend Technical Leader (PHP, MySQL)

Ho Chi Minh

Backend Developer (Java)

Ha Noi

Backend Engineer (GOLANG/UP TO $2000NET)

Ho Chi Minh

05 Backend Engineer (Python/GoLang)

Ho Chi Minh
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus

Senior Backend Engineer

Ho Chi Minh
 • Great healthcare packages
 • Fun, creative and fast-paced
 • 3w paid leave-7 paid sick days

Backend Dev ( Java, MySQL) ~1200$

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd