35 việc làm automation tại Việt Nam cho bạn

QA Automation Engineer (Tester, Python)

Ho Chi Minh

Junior QA Automation Tester (Java/QA QC)

Ho Chi Minh

Senior QA Automation

Ha Noi

QA Engineer (Automation Tester, Java)

Ho Chi Minh
  • Premium health care check
  • Private health care
  • Extra benefits up to 350 USD

Senior Automation Tester (Mobile, Web)

Ho Chi Minh

Automation Test Engineer (English)

Ho Chi Minh

QA/QC (Manual or Automation QC)/ Tester

Ho Chi Minh

Automation Tester- Up to 2000$

Ha Noi

Performance Automation Test

Ha Noi

Mobile Automation Test

Ha Noi

10 Automation Tester

Ha Noi

Senior QA/QC Engineer(Automation,Manual)

Ho Chi Minh
  • Work in Ho Chi Minh City
  • 14 days annual leave
  • Yearly performance bonus

Senior Automation Test Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior QA Automation Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Automation QC Engineer

Ho Chi Minh

QA QC/Tester (Manual and/or Automation)

Ho Chi Minh
  • Salary up to $2000
  • Macbook Pro or 27 inches iMac
  • Amazing products and people

Senior Automation Tester - Hà Nội

Ha Noi

QC Automation (Java, Selenium)

Ho Chi Minh

Automation Tester (QA QC, English)

Ha Noi

(HCM) Automation Testers

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất