34 việc làm automation tại Việt Nam cho bạn

Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior Automation QC

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & benefits
 • Cutting-edge technologies
 • Flat structures & transparent

30 Automation QC (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

Senior Automation QA (Java Selenium)

Ho Chi Minh

Automation Test Lead (Tester,QC,English)

Ho Chi Minh
Ha Noi

QA/QC Automation Engineer

Ho Chi Minh

Jr/Sr Automation Test (Global Products)

Ho Chi Minh

Senior QA (Automation Testing)

Ho Chi Minh

Senior Automation QC (Selenium, Appium)

Ho Chi Minh

Automation QA (Java Selenium) Developer

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm automation qua email

Senior Automation Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Junior Test Automation Engineer

Ha Noi
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

Automation Test

Ha Noi
Ho Chi Minh

Automation Tester

Ho Chi Minh

Senior Automation QC (C#)

Ho Chi Minh
 • 13th & 14th Month Salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

10 Automation Testers – IVS AT

Ha Noi

Automation Tester (QA QC)

Da Nang

Automation QC Engineer

Ha Noi
 • Personal healthcare insurance
 • 15 AL & 30 sick leaves
 • Lunch box, Macbook

Senior Automation QC Engineer

Ho Chi Minh

Sr. Automation Engineer/QA QC Up To 1800

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản