33 việc làm automation tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
Others
4 ngày trước
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Ho Chi Minh
 • Working with global staff and good environment
 • Trained in technology & Business skills
 • 15 annual leave days
Hot
Ho Chi Minh
5 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
12 ngày trước
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Ho Chi Minh
8 ngày trước
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
 • Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực 25 - 30M
 • Tháng lương 13, Thưởng hiệu suất, ESOP
 • Các chuyên gia về Data, AI, Blockchain, Securities
Ha Noi
11 ngày trước