Application Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh , District 3, Cach Mang Thang Tam
Xem bản đồ

Mô Tả Công Việc

- Triển khai thực hiện, quản lý nâng cấp dự án tự phát triển:

+    Lên kế hoạch chi tiết các giai đoạn dự án.

+    Thiết kế dữ liệu, viết mã nguồn ứng dụng.

+    Phối hợp kiểm thử, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế sử dụng.

+    Bảo trì, nâng cấp các phần mềm được phân công quản lý.

+    Phối hợp bộ phận Hỗ trợ phần mềm, phòng ban nghiệp vụ khai thác dữ liệu.

-   Triển khai dự án phần mềm do đối tác cung cấp:

+    Hỗ trợ bộ phận nghiệp vụ, nắm bắt các chức năng phần mềm.

+    Nắm bắt các thông tin cài đặt, triển khai sử dụng tại đơn vị.

+    Theo dõi, đảm bảo phần mềm hoạt động: tùy chỉnh các thông số theo phát sinh thực tế, bảo đảm đáp ứng thời gian hoạt động của phần mềm.

+    Phối hợp bảo trì, nâng cấp phần mềm nếu có phát sinh.

+    Khai thác dữ liệu các phần mềm đối tác cung cấp khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

-   Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành CNTT. Tuổi không quá 35.

 -   Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí lập trình.

 -  Thành thạo một số công cụ và ngôn ngữ lập trình như: C#, VB, ASP.Net, CSS, HTML, Javascript, jQuery, Java, PHP, IIS, Apache, Crytal report, ngôn ngữ phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động…

 -   Sử dụng và có khả năng quản lý một số Hề điều hành: Windows; Windows Server; Linux.

 -   Sử dụng thành thạo các hệ quản trị Cơ sổ dữ liệu MSSQL, Oracle, MySQL.

 -   Có hiểu biết về hệ thống mạng và bảo mật.