48 việc làm angular tại Việt Nam cho bạn

05 Sr .NET Developers (ReactJS, Angular)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developers (Angular,ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Frontend Devs (JavaScript,HTML5,Angular)

Ha Noi

03 Frontend Devs (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
Da Nang

Frontend (JavaScript/ReactJS/Angular)

Ha Noi
  • Mức lương cạnh tranh
  • Công nghệ luôn cập nhật mới
  • Môi trường product

PHP Developer (JQuery, Angular)

Ho Chi Minh

Web Developer (ReactJS, VueJS, Angular)

Ho Chi Minh

Frontend Dev (VueJS, Angular)

Ha Noi

10 Front End Devs (JavaScript/Angular)

Ha Noi

03 Frontend (JavaScript/ReactJS/Angular)

Ha Noi
  • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
  • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
  • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

Frontend Dev- JavaScript/ReactJS/Angular

Ho Chi Minh

Web Developer (PHP, Laravel, Angular)

Ho Chi Minh

Front End Dev (Angular, ReactJS, VueJS)

Ha Noi

Software Engineer (HTML5/NodeJS/Angular)

Ho Chi Minh

Frontend Dev(JavaScript/Angular/ReactJS)

Ha Noi

Fullstack Dev (Java, Angular,JavaScript)

Ha Noi
  • Personal healthcare insurance
  • 15 AL & 30 sick leaves
  • Lunch box, Macbook

Angular Developer (Node JS, JavaScript)

Ho Chi Minh

Middle/Senior VuesJS/ Angular Developer

Ho Chi Minh
Da Nang

02 Frontend (Angular 8, JavaScript)

Ha Noi

Web Frontend Dev (CSS/Angular) ~ 2000$

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật