44 việc làm angular tại Việt Nam cho bạn

Full stack .NET core and Angular Dev

Ho Chi Minh

Senior .NET Developers (Angular,ReactJS)

Ho Chi Minh
Da Nang

Frontend (Angular,React) Onsite Thailand

Ho Chi Minh

Full Stack Dev(Java,ReactJS,Angular)

Ha Noi

Angular Dev (JavaScript, HTML) ~ 1500$

Ha Noi

Fullstack Developer (NodeJS, Angular)

Da Nang

Software Engineer (HTML5/NodeJS/Angular)

Ho Chi Minh

PARTTIME Giảng viên Python/Java/Angular

Ha Noi

Software Dev (VueJS,Angular,AngularJS)

Ho Chi Minh

Frontend (Angular/JS/JavaScript/HTML5)

Ha Noi

Mobile Dev(JavaScript, ReactJS, Angular)

Ho Chi Minh

Front End Dev (JavaScript/Angular/React)

Ho Chi Minh
  • Attractive Net Salary Package
  • Additional Heath Insurance
  • English tuition fee support

Web Developer ( Angular )

Ha Noi

20 Java Dev (Spring boot, Angular)~$1200

Ha Noi
  • Bonus khi tự apply
  • Thưởng doanh thu ngoài lương
  • Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên

Front-end Engineer (Angular,HTML5,UI-UX)

Ho Chi Minh

Mid/Sr Frontend (Angular/ VueJS) ~1700$

Ha Noi

Fullstack Dev(JavaScript,NodeJS,Angular)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Full-Stack Dev (Angular/NodeJS/ASP.Net)

Ho Chi Minh

3 NodeJS Developers (JavaScript/Angular)

Ha Noi

Sr Angular Developer (JavaScript) ~2500$

Ho Chi Minh
  • Salary up to $2500
  • Awesome working environment
  • Amazing products and people

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.