53 việc làm angular tại Việt Nam cho bạn

Sr FrontEnd (Angular, Javascript)~2200$

Ha Noi

Fullstack Developer (.Net, Angular, ERP)

Ho Chi Minh

Fullstack Engineer (Angular,Java/NodeJS)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month bonus
 • 30 paid leave days
 • Private insurance for family

3 Junior Dev(Angular, NodeJS, JavaScipt)

Ho Chi Minh

Junior Frontend (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

FrontEnd Developer (JavaScript/ Angular)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer(.NET, Angular)

Ha Noi
 • Be member of a genius team
 • Exciting and demanding project
 • Hight financial compensation

Mid/Sr Angular Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh
Da Nang

Frontend Dev (Angular / Bootstraps3)

Ha Noi

Head of Digital Labs (Java,Angular,C#)

Ho Chi Minh

Java Developer (Java,Angular,HTML,CSS)

Ho Chi Minh

Mid Fullstack Dev NodeJS,ReactJS,Angular

Ho Chi Minh

FrontEnd Developer (JavaScript/ Angular)

Ho Chi Minh

Frontend Web Developer (ReactJS,Angular)

Ha Noi

Web Frontend Dev (CSS/Angular) ~ 1800$

Ha Noi

Frontend Dev (VueJS,Angular,JavaScript)

Ha Noi
 • Được cung cấp laptop xịn
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng
 • Làm việc với thương hiệu lớn

Front-end Engineer (Angular,HTML5,UI-UX)

Ho Chi Minh

Backend Developer (NodeJS/Angular/MySQL)

Ho Chi Minh

Web Developer ( Angular )

Ha Noi

Senior Angular Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary up to $2500
 • Macbook Pro or 27 inches iMac
 • Amazing products and people

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.