190 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

05 Developers (PHP, .NET, C#)

Ha Noi

.NET(C#) FullStack Developers

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • Global/Friendly Environment

05 Software Deployments (.NET, C#,)

Ha Noi

Chuyên gia Lập trình Quốc tế (PHP, .NET)

Ha Noi
 • Tăng lương, lên bậc 2 lần/năm
 • Văn hoá năng động, thẳng thắn
 • Làm việc chuyên gia hàng đầu

Software Developers (.Net, Java/J2ee)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

Software Programmers (JAVA, .NET, PHP)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

05 Leader .NET Developers

Ho Chi Minh

.NET Developer (all Levels)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

Triển khai phần mềm ERP (.NET, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
 • Môi trường trẻ, sáng tạo
 • Lương cạnh tranh

05 Winform Developers (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
 • Môi trường trẻ, sáng tạo
 • Lương cạnh tranh

Senior Developer (.Net)

Ha Noi

Technical Lead (.NET, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • late co-founder with shares
 • Daily food voucher
 • $100 self-improvement fund

ASP.NET developers (C#, .NET) #161706

Ho Chi Minh
 • Attractive package
 • English-speaking environment
 • Friendly,open work environment

Senior .NET Developers $1000-1500

Ho Chi Minh

.NET Developer (SQL, ERP)

Ho Chi Minh

Senior .NET/Sharepoint (Up to 30mil)

Ha Noi

20 Senior .NET Developers (ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer - Up to $1,500

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ha Noi