193 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

02 .NET Developer (C#, Winform, MySQL)

Ho Chi Minh

Sitecore Developers (.NET, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

Middle/Senior .NET Developer (~$2000Net)

Ho Chi Minh

Web App Developer (PHP, .Net)

Ha Noi
 • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
 • Cơ hội làm việc với người Nhật
 • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

.NET (C#) Developer - Sign-On Bonus

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh
 • Work directly with Norway team
 • Chance to go onsite in Norway
 • Flexible working environment

18 Java/ .NET/ PHP Dev – Up to $2,000

Ha Noi

.NET Developer (Attractive Salary)

Ha Noi

Technical Leader (C#, .NET) Up to $2500

Ha Noi

Senior .NET Engineer, base in Da Nang

Da Nang
Nhận các việc làm .NET qua email

Senior .NET Developer (Sign-on AU$1,000)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Luxurious trip
 • 30 paid leave days per year

05 .NET Developers (1000$ - 1500$Net)

Ha Noi

Application Developer (C++, C#, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, .NET, SQL)

Others

Developer (C#, .NET, ASP.NET)- Up to 25M

Ha Noi

Senior .NET Engineer (Bonus & On-site)

Ho Chi Minh

Fullstack -Software Developer(.Net/Java)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer ($1500 - $2000)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

10 C# Developers (.NET/NETCORE, MySQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive income + bonus on Q
 • Review salary 2 times/year
 • International environment

02 Senior .NET Developers (30M-50M VND)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so