163 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

Automation Engineer (Tester/QA QC/.NET)

Ha Noi

SE Implementation Specialist (.NET CLR)

Ha Noi

Chuyên viên Thiết kế Ứng dụng (C#, .NET)

Ho Chi Minh

10 Kỹ sư phát triển phần mềm (Java/.NET)

Ha Noi
  • Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
  • Nghỉ thứ 7 - chủ nhật
  • Lì xì Tết: 4 triệu VND

05 Senior .NET Developers (30M-50M VND)

Ha Noi
  • High salary + good benefits
  • Approaching up-to-date tech
  • Working with people you like

.NET Developer (ASP.NET, HTML5) ~ 2000$

Ha Noi

Fullstack .NET/C#/Javascript(NoSQL)

Ho Chi Minh
  • Work for top European company
  • Flexible working hours
  • Long term career opportunities

Technical Architect (Java, .NET)

Ho Chi Minh

Senior .NET Engineer (Bonus & On-site)

Ho Chi Minh

.Net Technical Architect

Ho Chi Minh
Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

Senior .NET Software Engineer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Technical Lead (.NET)

Ho Chi Minh

2 Software Developers (C++/.NET/English)

Ha Noi
Others

.Net Developers (ASP.NET, HTML5)

Ha Noi

Software Solution Architect (C#, .NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Solution Architect (.NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (All levels) (600-1800$)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Senior .NET Dev (.NET Core/Angular, SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.