206 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

Software Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Phát triển&tích hợp dữ liệu (Java/.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Software Engineer (C#, .Net)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer

Ho Chi Minh

02 Senior .NET Developers

Da Nang
Da Nang

C# Senior/Middle Developer (MVC/ .NET)

Ho Chi Minh

FullStack Dev (NodeJS, .NET, HTML5)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET/C#/MVC/MySQL)

Ha Noi

.NET, Java Developer (Dự án GCM)

Ha Noi

Senior ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

Middle/Senior .NET Winforms (C#, SQL)

Ha Noi
  • Up to $1800
  • Môi trường trẻ - thân thiện
  • Đào tạo - phát triển

.NET Developer (C#, Oracle)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1000

Ha Noi

.Net Backend Technical Lead -> $2,500

Ha Noi

05 Software Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

2 .NET Developer (AngularJS or ReactJS)

Ho Chi Minh

10 C# .Net (Upto $1500) – Sign on BONUS

Ha Noi
  • Sign On Bonus
  • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
  • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Backend Developer (.NET, ASP.NET, MySQL)

Ha Noi

Jr/Sr Backend dev [.Net/C#/SQL]

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.