184 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET developer full stack developer

Ho Chi Minh

.Net Developer - Up to $2000 (HN/HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Software Developer (.NET/ SQL)

Ho Chi Minh

10 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mua Bảo Hiểm sức khoẻ hàng năm
 • Có cơ hội du lịch nước ngoài
 • Tiền thưởng lớn

Lập trình viên .NET/JavaScript -30 người

Ha Noi

.NET Developer ( > 1 year experience)

Ho Chi Minh
 • Annual Oversea Trip
 • 30 paid leave days per year
 • 13th and 14th month bonus

.NET Developer(ASP.NET, MVC) Up to 1600$

Ho Chi Minh

Future Chief Architect (.NET, Java, PHP)

Ha Noi
 • Thu nhập 750$ ~ 3000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

5 Java Developers (.NET/PHP)

Ha Noi
 • Kinh nghiệm Java/.NET (>1 năm)
 • Đào tạo Tiếng Nhật miễn phí
 • Onsite Nhật ngắn hạn, dài hạn
Nhận các việc làm .NET qua email

Solution Architect (.NET, SQL)

Ha Noi
 • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
 • Môi trường làm việc toàn cầu
 • Cơ hội phát triển sự nghiệp

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior/Team Leader PHP/.NET Engineers

Ho Chi Minh

Web Developer (Python, .NET, PHP) ~$1200

Ho Chi Minh

10 .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

[Urgent] .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

.NET Team Leader

Ho Chi Minh
 • Sign-on Bonus AU$1,000
 • 30 paid leave days per year
 • 13th and 14th month bonus

.NET Developer (C#, VB.NET, SQL)

Ha Noi

Database Engineer (Background .NET)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (.NET/PHP)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

AnyMind Group Headline Photo
AnyMind Group Ho Chi Minh

A Technology company with mission to empower professionals and industries to achieve better growth.