208 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

Lead/Senior .Net Engineer (C#, ASP.NET)

Da Nang

Senior/Expert .Net Engineer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
Ha Noi
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

03 .NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

06 Junior .NET (C#, MVC)

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Teambuilding 2 lần/ năm
 • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn

5 Developers (Java/.NET/Oracle)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Free English Class

Triển khai phần mềm (.NET/ C#/ SQL)

Ha Noi

05 Winform Developers (C#, .NET, SQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Great team, Big bonus
 • Attractive income
 • Friendly,pleasant environment

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

10 .NET Dev (ASP.NET, SQL) -Up to 1500$

Ha Noi

Software Architect (PHP/Java/.NET)

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

100 Lập trình (PHP, .Net, Java, Python)

Ha Noi

.NET C# Developer (Professional-Senior)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Java/.NET Technical Architect

Ho Chi Minh

Full-stack Developer (.NET, C#, Angular)

Da Nang

Salesforce Developer (Java/.NET/PHP)

Ho Chi Minh

Backend Developer (.NET, C#, English)

Ho Chi Minh

Senior Full-Stack Dev (NodeJS, .NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Work with iconic IT projects a
 • Be part of a high-performing,
 • Work with the brightest minds

Java Developer (.NET, PL/SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developers (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản