230 việc làm .net tại Việt Nam cho bạn

10 Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

Developers (Java, .NET, PHP) upto 2000$

Ha Noi

Senior Software Technical Manager (.NET)

Ho Chi Minh
 • Annual Overseas Trip
 • 13th & 14th month bonus
 • 30 paid leave days per year

[Urgent] .NET Dev (1 Junior, 1 Senior)

Ha Noi

Senior .NET Developer (Sign-on AU$1,000)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

Middle/Senior Fullstack .Net Dev ~ 1500$

Da Nang
Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

20 Jr/Sr .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

.Net Developer (C#/ASP.NET)-Up to $1,500

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

Jr Software Developer (.NET/Java/PHP)

Ho Chi Minh

10 Sr .NET Dev (C#, ReactJS) Up to $1000

Ha Noi

.NET Developer (MVC, ASP.NET)

Ha Noi

05 Senior .NET Developers (C#)

Ha Noi

Junior .NET, Java Devs (C#)

Ha Noi

Senior .NET Sitecore Developer

Ho Chi Minh

Full Stack .Net Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (10 vacancies)

Ho Chi Minh

05 Junior++ .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

04 C#/.NET Developers (ASP.NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Athena Studio Headline Photo
Athena Studio Ho Chi Minh

Athena Studio (http://www.athena.studio) - Playful workplace of smart and creative talent