179 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

10 Web Application Dev (PHP, .NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) up to $1800

Ha Noi
  • Healthcare coverage plan
  • Competitive salary package
  • Startup working environment

.NET Developer [Up to $1500]

Ha Noi

Web Dev (Java/ PHP/.NET)- Up to 1000$

Ha Noi
Ho Chi Minh

10 .NET Developer (Onsite Japan)

Ho Chi Minh

.Net Developer

Ho Chi Minh

C# .NET Developer

Ho Chi Minh
  • Business & technical training
  • 13th month salary & benefits
  • Insurance on full salary

.NET Developers/ .NET Architect

Ho Chi Minh

Software Engineer (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi
  • Lương/ thưởng hấp dẫn
  • Nâng lương hàng năm & đột xuất
  • Tham gia các khóa đào tạo

05 PHP Developer (Java, .NET)-Upto $1500

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

.NET Developer (Up to 1500$)

Ho Chi Minh

5 .Net Developers (C#/SQL)

Ho Chi Minh

03 C# Developers Up to $1000 (.Net, SQL)

Ha Noi

.NET Application Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

05 Senior .Net Developers

Ha Noi

100 Engineers in Java, .NET/C# or C/C++

Ho Chi Minh
Da Nang

Database Expert (MSSQL Server, .NET)

Ho Chi Minh

Software Engineer (.NET, C#, SQL)

Ho Chi Minh

Software Developer (.NET C#, Java)

Ho Chi Minh

Lập Trình Viên .Net

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh