155 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

5 Experienced Java/.NET Developers

Ha Noi

Senior .NET Dev-IT Dept (Up to $1300)

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

.NET Web Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Senior Web Dev (HTML5, C#, .NET)

Ha Noi

PHP, .NET Developer

Ha Noi
 • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
 • Cơ hội làm việc với người Nhật
 • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

Back-end Developer (C/C++, Java, .NET)

Ha Noi

Urgent 03 .NET Developers | $700 - $1000

Ha Noi

.Net Developer (C#, Asp.Net)

Ho Chi Minh

02 .NET Developer Gấp Gấp (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

Senior .NET Developer (Onsite in JP)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior .Net Developer – Up to $1500

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Chance onsite US/Europe/APAC
 • Work in a big project
 • Can be promoted to Team leader

Senior .NET Developer (1,700 USD)

Ha Noi

.NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

06 Web Developer (Java, .NET, PHP)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội học tập, phát triển
 • Chế độ phúc lợi tốt

Sr/ Principal Full-stack .NET Engineer

Ho Chi Minh

03 Java Dev (JavaScript, .NET) (~ $1000)

Ha Noi

10 .NET Developer (ASP.NET MVC/C#/HTML5)

Ha Noi

.NET Developers (C# App) Up to $1500

Ho Chi Minh

Technical Lead (.NET, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Company ownership & share
 • Build our own product
 • Build your dream team

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật