199 việc làm .NET tại Việt Nam cho bạn

02 Developers (ASP.NET, SQL, .NET)

Ha Noi

10 .Net Developers (ASP.Net/MVC)

Ho Chi Minh

02 Team Leader (.Net/C++)

Ho Chi Minh

.NET Developer

Ho Chi Minh

10 .NET Developers

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (JavaScript, C#)

Ha Noi

Senior .NET Developer (Up to $1,200)

Ho Chi Minh

[Urgent] 05 Java,.Net Developers (MySQL)

Ha Noi

Software Architect (.NET)

Ho Chi Minh

30 Senior .Net Developer

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm .NET qua email

20 Developers (C++, Java, .NET)

Ha Noi

10 Developers - Up to $1300 (.NET, Java)

Ho Chi Minh

.Net Developer

Ha Noi

Java/.NET Developer

Ho Chi Minh
  • Swiss quality clients
  • On-the-job learning
  • Start well, last long

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer ($600 - $1200)

Ha Noi

Developer (Java, PHP, .NET)

Ho Chi Minh

02 Fullstack .NET Developers

Ho Chi Minh
  • Onsite on Singapore/KL
  • To be a future awesome leader
  • Learn trending technologies

Java/.Net Developers

Ho Chi Minh

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi