95 việc làm .net tại Hà Nội cho bạn

Senior .NET Developer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Competitive salary + bonus
 • Dynamic work environment
 • Employee benefits package

10 Developers (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Software Developer (Scala/Java/PHP/.NET)

Ha Noi
 • Technical Training
 • MacBook pro
 • BaoViet healthcare

20 .NET Developers (all level)

Ha Noi
Ho Chi Minh

03 Web Dev (C#/ASP.NET/ .NET)

Ha Noi

03 .NET Developer (.NET, ASP.NET,C#)

Ha Noi

03 Senior/Team Leader .NET Developers

Ha Noi

.NET Principal Software Engineer

Ho Chi Minh
Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

03 .NET Devs (C#, ASP.NET) - Above 15M

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

08 Developers (Java/.Net)

Ha Noi

Senior Developer /Developer (Java,.NET)

Ha Noi

03 .Net Developers

Ha Noi

2 Senior .NET Web Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi

07 Jr/Sr .Net Developers ($500 to $2000)

Ha Noi

PHP, .NET Developer

Ha Noi
 • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
 • Cơ hội làm việc với người Nhật
 • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

.NET Developer (C#, ASP.NET) Upto $1200

Ha Noi
 • Lên đến 1,200 USD
 • Nghỉ 17ngày hưởng nguyên lương
 • Miễn phí ăn trưa tại Công ty

08 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Lương net lên tới 1000$
 • Việc ổn định, lâu dài
 • Phúc lợi tốt nhất

Web Developer (Java/.Net/Sharepoint)

Ha Noi

.NET Developers (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

GrapeCity Headline Photo
GrapeCity Ha Noi

Japanese international enterprise software developer specializing in Microsoft technologies