127 việc làm .net tại Hà Nội cho bạn

.NET Developer (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Urgent - 05 .NET Developer (~ $1200)

Ha Noi

02 Azure Cloud Developers (Java, .NET)

Ha Noi

Back-end Developer ( C/C++, Java, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

05 .NET Developers (ASP.NET, MVC/SQL)

Ha Noi

Web Dev (.Net/AngularJS/JavaScript)

Ha Noi

Lập trình .NET (C#/ASP.NET) - 17M-25M

Ha Noi

05 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi
  • Công nghệ Web mới nhất
  • Làm việc với chuyên gia
  • Quy mô dự án triệu Users

10 .NET Developers (ASP.NET / C# )

Ha Noi
Nhận các việc làm .NET qua email

03 Front-End Developers (.NET, HTML5,C#)

Ha Noi

.NET Developer (MVC, ASP.NET) 14 - 20Tr

Ha Noi

Junior Front-end Dev (Java, .NET)

Ha Noi

C# .NET Developer (IoT Vending)

Ha Noi

Lập trình viên .NET (C#/ASP.NET MVC)

Ha Noi

C# .NET Solution Architect (IoT+Vending)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, MVC,SharePoint)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, C++)

Ha Noi

10 Full-stack Dev (ASP.NET, MVC, .NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

.NET Developers (ASP.NET/C#)-Up to $1000

Ha Noi
  • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
  • Được đào tạo bởi chuyên gia
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ho Chi Minh