197 việc làm .NET Developer tại Việt Nam cho bạn

100 Developers (Java, .NET/C# or C/C++)

Ho Chi Minh

Junior/Senior .Net Developer

Ha Noi

.NET Web Developer (ASP.NET,C#)

Ho Chi Minh

.NET Developer

Ha Noi

Senior .NET Developer (Up to $1300)

Ha Noi
  • No overtime
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US

Web developer (.NET, fullstack)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 Junior .NET Developers

Ha Noi

Software Developer (.Net/PHP/Java)

Ho Chi Minh

Java/.NET Developer

Ho Chi Minh
  • 18 days of annual leave
  • extensive coaching & training
  • chances to Switzerland
Nhận các việc làm .NET Developer qua email

Software Developer (Java, .NET, C#)

Ha Noi

08 Senior .NET Developers (up to 1,800$)

Ha Noi
Ho Chi Minh

03 .NET Developer - Up to $1000

Ha Noi

20 Software Developer (.NET, Java, PHP)

Ha Noi

02 Fullstack .NET Developers

Ho Chi Minh
  • Onsite on Singapore/KL
  • To be a future awesome leader
  • Learn trending technologies

05 .NET Developers (C#, Javascript)

Ha Noi

.NET Developer

Ho Chi Minh

02 Senior .Net MVC Developers

Ho Chi Minh

Senior .NET Developers (1000-1700$)

Ho Chi Minh

05 PHP Developer (Java, .NET)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi