Top 20 Việc làm Lập trình viên Java lương cao nhất tại Việt Nam

Java Developer (EDI tech)

Ho Chi Minh

Android Developers (Java, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

Java Web Developer (Full Stack)

Ho Chi Minh

Android Developer (Mobile Apps, Java)

Ho Chi Minh

Senior Android Developers (Kotlin, Java)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Engineering-focused company
 • Fast-moving, agile environment
 • High-growth career path

Senior Java Developer

Ho Chi Minh
 • International environment
 • Launch awesome product
 • New MacbookPro & 4K Monitor

Senior Java Developer

Ho Chi Minh

03 Java Developers

Ho Chi Minh
 • Competitive salary
 • Long term projects
 • Performance and Tet bonus

5 Java Developers (MySQL/Oracle) ~ $1200

Ha Noi

Java Developer (Spring/API)

Ho Chi Minh
Others

Java developer - Up to $ 1500

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường thân thiện

Java Back-end Developers (J2EE, Spring)

Ho Chi Minh

Java Developer - Up to $1800

Ho Chi Minh
Ha Noi

Android Developer(Java,Kotlin) Upto$2000

Ha Noi

Backend Developer (Java, C#, NodeJS )

Ho Chi Minh

10 Java Developers [Up to $1500]

Ha Noi

Mid/Sr 5 Java Developer (Work after Tet)

Ho Chi Minh

Sr. Java Developer (JavaScript/SQL/CSS)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

5 Mid/Sr Java Developer (Work after Tet)

Ho Chi Minh

Senior Android Developer (Java, Kotlin)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!