Top 20 Highest Salary Java Developer Jobs in Vietnam

[HN] 03 Java Developer ($500 – $1500)

Ha Noi

Java Developer từ $500-1500

Ha Noi

Android Developer (Java, Kotlin)

Ha Noi

05 Java Developers

Ho Chi Minh

Senior AI Automation Developer (Java/Go)

Ho Chi Minh

Java Senior Developer

Ho Chi Minh

10 Jr/Sr Java Developer (Spring, MVC)

Ha Noi
 • Phát triển chuyên sâu
 • Cơ hội trở thành key member
 • Nhiều dự án startup hấp dẫn

Android Developer (Java,Kotlin) ~ $1500

Ha Noi
 • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường thân thiện

Principal Java Developer (Spring, SQL)

Ho Chi Minh

Sr. Android Developer (Mobile Apps/Java)

Ho Chi Minh

Android Developer (Java) ~ $1200

Ho Chi Minh
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Du lịch trong và ngoài nước
 • Cơ hội thăng tiến cao

Java Developer (AWS, Spring)

Ho Chi Minh

Android Developers (Java/ Kotlin)

Ha Noi

Senior Developer (Java / JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Up to $3.000

Senior Java Developer (Spring) ~$2000

Ho Chi Minh
Others

03 Games Developers ( C++, Java)

Ha Noi

Android Developer (Java, Kotlin)

Ho Chi Minh

Android App Developer (Java/Kotlin)

Ho Chi Minh

Senior Java Developer ( from 1000$)

Ho Chi Minh

Senior Android Developers (Kotlin, Java)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Engineering-focused company
 • Fast-moving, agile environment
 • High-growth career path

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam