Yan Group Headline Photo

Tập đoàn truyền thông đa phương tiện giải trí

YAN Group là tập đoàn truyền thông đa phương tiện giải trí đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tập trung phát triển chuyên biệt các hình thức tổng hợp giải trí dành cho giới trẻ, được tích hợp thông qua tất cả các kênh truyền thông lớn bao gồm: TV ( truyền hình), Digital (phương tiện trực tuyến), Event ( tổ chức sự kiện); Production ( sản xuất chương trình).

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

125 Hoa Hung, District 10, Ho Chi Minh
125 Hoa Hung, District 10, Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 1218

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Yan Group ngay