Wanaka Farm

Thanh Xuan, Ha Noi
Sản phẩm
51-150
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Giới thiệu công ty Wanaka Farm

Wanaka Farm

An NFT game where people can own their virtual lands, NFT items to plant, grow, harvest to relax and earn their crypto.

Địa Điểm

Hà Nội
12 Khuất Duy Tiến
Thanh Xuan
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 445

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá Wanaka Farm ngay
Viết đánh giá