3.6
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.6
Lương thưởng & phúc lợi
3.2
Đào tạo & học hỏi
3.4
Sự quan tâm đến nhân viên
3.2
Văn hoá công ty
3.4
Văn phòng làm việc
3.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Transcosmos Technologic Arts ngay
Viết review

25 Reviews

" Môi trường tốt cho người mới ra trường"

Khuyến khích
Tháng Sáu 2019

Điều tôi thích

Không gian thoải mái, đồng nghiệp tốt , support nhiệt tình
Ít OT, làm đúng giờ, lâu thay cũng có OT nhưng tần suất ít

Công việc tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Văn phòng rộng rãi

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Thích hợp cho ai không thích thay đổi

Không khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Ổn cho người mới, khó phát triển lâu dài

Không khuyến khích
Tháng Sáu 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hoà đồng thân thiện

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thân thiện, benefit các thứ ổn.

Khuyến khích
Tháng Bảy 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

công ty hết việc làm. mange thì nhiều hơn dev

Không khuyến khích
Tháng Sáu 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường công ty Nhật

Khuyến khích
Tháng Sáu 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.