3.9
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.9
Lương thưởng & phúc lợi
3.7
Đào tạo & học hỏi
3.4
Sự quan tâm đến nhân viên
3.8
Văn hoá công ty
3.8
Văn phòng làm việc
4.2

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review TIKI CORPORATION ngay
Tìm kiếm

18 Reviews

Môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Sáu 2020

Điều tôi thích

* Trang thiết bị tốt, dev được cấp macbook + màn hình rời
* Văn phòng trang trí đẹp, bàn ngồi rộng rãi, ghế thoải mái
* Hệ thống lớn, chuyên về sản phẩm nên có nhiều điều kiện để học hỏi kiến thức chuyên sâu
* Mọi người hoà đồng với nhau
Hầu như không OT, làm việc vì trách nhiệm là chính.

Chế độ ổn, quan tâm nhân viên

Khuyến khích
Tháng Chín 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi Trường & Phúc Lợi Tốt

Khuyến khích
Tháng Sáu 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Vừa đẹp, không gì chê được

Khuyến khích
Tháng Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Chính Sách đãi ngộ tốt, được làm việc với nhiều

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường cởi mở, thoải mái trong việc thử sai, đóng góp ý tưởng.

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi tường TIKI.

Khuyến khích
Tháng Mười 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường trẻ trung

Khuyến khích
Tháng Chín 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Đánh giá tổng quan

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường trẻ trung, năng động, tuy nhiên có nhiều thay đổi trong nội bộ

Khuyến khích
Tháng Năm 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.