4.0
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.0
Lương thưởng & phúc lợi
3.8
Đào tạo & học hỏi
3.7
Sự quan tâm đến nhân viên
3.7
Văn hoá công ty
4.0
Văn phòng làm việc
3.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Isobar Commerce (Bluecom Solutions) ngay
Viết review

26 Reviews

Quy trình làm việc chuẩn, rõ ràng, phúc lợi tốt

Khuyến khích
Tháng Tư 2021

Điều tôi thích

Có pantry đầy đủ đồ ăn thức uống, tea-break mỗi chiều T6
Có lương OT rõ ràng, chỉ cần request leader biết trước

Môi trường tốt

Khuyến khích
Tháng Chín 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Môi trường làm việc thân thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt để xây dựng nền tảng (HCM)

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Thích hợp fresher.

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Chín 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

quy trình tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Thời gian làm việc flexible

Khuyến khích
Tháng Tám 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Bình thường

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty thoải mái, đồng nghiệp thân thiện

Khuyến khích
Tháng Chín 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.