Cung cấp dịch vụ gia công sản xuất phần mềm, phát triển ứng dụng mobile, ...

Công ty TNHH Truyền thông IQ Việt Nam (IQ Việt Nam) được thành lập ngày 23 tháng 01 năm 2008. Các sản phẩm dịch vụ chính của Công ty bao gồm:
- Gia công sản xuất phần mềm
- Phát triển ứng dụng mobile
- Phát triển kinh doanh nội dung số
- Truyền thông quảng cáo
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên các mạng viễn thông

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

123 Trần Đăng Ninh, Cau Giay, Ha Noi
123 Trần Đăng Ninh, Cau Giay, Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 1019

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá IQ Vietnam ngay