Review công ty INSPIRE LAB TECHNOLOGY

District 2, Ho Chi Minh
Dịch vụ
51-150
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review INSPIRE LAB TECHNOLOGY ngay
Viết đánh giá

1 Review

nên tham gia

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Một 2021

Điều tôi thích

sếp tốt, ae thân thiện hòa đồng, môi trường làm việc năng động có cơm trưa
Hầu như rất ít OT, flexible theo dự án đang làm. Có thưởng cuối mỗi dự án

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review INSPIRE LAB TECHNOLOGY ngay
Viết đánh giá