GPlay

Ha Noi

Sản phẩm

Công ty CP tập đoàn Gplay (Gplay là tập đoàn bao gồm Vsec, Beat.vn, GameTV và mecash)

Công ty Cổ phần tập đoàn Gplay (Gplay là tập đoàn bao gồm các công ty An ninh mạng Việt Nam - Vsec, Beat.vn, GameTV và mecash)

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

Địa Điểm

275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuan, Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 2042

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá GPlay ngay