3.1 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh giá chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 2.7
Đào tạo & học hỏi 3.3
Sự quan tâm đến nhân viên 2.7
Văn hoá công ty 3.2
Văn phòng làm việc 3.3

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá GNT VN., LTD ngay

Đồng nghiệp thân thiện hòa đồng

Khuyến khích
Tháng Sáu 2018

Điều tôi thích

Môi Trường làm việc tốt, đồng nghiệp vui vẻ nhiệt tình

Nhiều vấn đề để học. Môi trường thân thiẹn

Khuyến khích
Tháng Năm 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Phù hợp cho các bạn mới ra trường

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Không có quy trình tốt

Không khuyến khích
Tháng Một 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Đồng nghiệp rất đoàn kết, môi trường làm việc thoải mái, quản lý cần cải cách

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Lương tăng kém. Đào tạo ít. Năng lực của sếp tệ.

Không khuyến khích
Tháng Mười Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường làm việc cởi mở, thích hợp để rèn luyện cho các bạn mới ra trường

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường áp lực so với đãi ngộ, nhưng tốt để học hỏi

Không khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường thân thiện, vị trí công ty thuận lợi

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Văn phòng đẹp, OT quá nhiều

Khuyến khích
Tháng Tám 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường tốt, lương ở mức khá chứ không cao. Học được nhiều kỹ thuật và Art.

Khuyến khích
Tháng Tám 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Sếp tốt, môi trường hoà đồng.

Khuyến khích
Tháng Sáu 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường tốt

Khuyến khích
Tháng Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường tốt, cấp trên vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

ở công ty Gianty thì đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, nhiệt tình

Khuyến khích
Tháng Bảy 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.