Review công ty CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM

Ho Chi Minh
Sản phẩm
151-300
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết review

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM ngay
Viết review

1 Review

Tốt cho các bạn Fresher

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Sáu 2020

Điều tôi thích

nhân viên đều đuợc cấp laptop, đồng nghiệp hoà đồng, thân thiện
Ít khi OT , sếp không ép OT, khi OT sẽ x1.5 luơng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review CÔNG TY CỔ PHẦN ILOTUSLAND VIỆT NAM ngay
Viết review