AXALIZE

AXALIZE là một công ty Start-up mới về outsourcing với thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Với giá trị cốt lõi là mang đến niềm vui cũng như động lực vươn đến ước mơ của các bạn trẻ, AXALIZE sẽ mang đến cho bạn một môi trường thân thiện, vui vẻ, giúp bạn có được điều kiện phát triển bản thân tốt nhất.

Địa Điểm

Cau Giay, Ha Noi
Cau Giay, Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 297

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá AXALIZE ngay