Thông tin chung

Mô hình công ty
Dịch vụ
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
United States
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

Địa điểm

Hồ Chí Minh

60 Đặng Dung, Phường Tân Định, District 1, Ho Chi Minh
Số lượt xem trang: 6,065