1,274 IT jobs in Vietnam for you

Sr. Android Developer (Java, Mobile App)

Ho Chi Minh

Java Developer (1 - 5 years Experience)

Ha Noi
 • Làm việc với KH Châu Âu
 • Được đào tạo Agile trong dự án
 • Hỗ trợ 100% chi phí Yoga,bơi..

Senior DevOps/CloudOps Engineer (AWS)

Ho Chi Minh

C++/Python Tester (Senior/Junior Level)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary, Incentives
 • Work on high-end technologies
 • Beloved working environment

Software Engineer(Embedded,Linux,Tester)

Ho Chi Minh
 • PVI insurance for you & family
 • Excellent compensations
 • Great working environment

Test Analyst/Business Analyst (QA QC)

Ho Chi Minh

[URGENT] Developers Java, .NET, C#

Ha Noi

10 Senior PHP Web Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Software QA Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

03 Senior QC (Tester)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Product Manager

Ho Chi Minh

Mobile Game Developer (Cocos2Dx, Unity)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

PHP Developer Senior (up to $1800)

Ho Chi Minh

Full Stack Engineer (AngularJS, NodeJS)

Ho Chi Minh

Software Developer (Java, JavaScript)

Ho Chi Minh

Java Developer (Open level) - Up to $3k

Ho Chi Minh
Ha Noi

Full-stack Web Developer- PHP/JavaScript

Ho Chi Minh

Data Scientist/Analyst (Python,Database)

Ho Chi Minh

Sr. Web Engineer (ReactJS, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary & bonus
 • Private health insurance
 • MacBook Pro and iMac provided

Junior/Senior Ruby on Rails Back-end Dev

Ha Noi
Ho Chi Minh

Company Spotlight

FOSSIL (MISFIT) Headline Photo
FOSSIL (MISFIT) Ho Chi Minh

Great wearable computing products inventor and manufacturer