1,526 IT jobs in Vietnam for you

PHP Dev (Laravel, MySQL) Up to $2000

Ha Noi
 • Lương thoả thuận, thưởng cao
 • Được đào tạo về chuyên môn
 • Được trang bị đầy đủ máy tính

Chuyên gia nghiên cứu và phát triển AI

Ha Noi

AI Research/ Engineer (Machine Learning)

Ha Noi

Mobile App Developer (Android,iOS)

Others

Head of Technology/Technical Manager

Ho Chi Minh
 • Flexible 14 days Leave
 • Fully stocked Pantry
 • Laptop of your choice

Database Developer (MS SQL, Server)

Ho Chi Minh

Senior Business Analyst

Ho Chi Minh

PHP Developer (JavaScript, MySQL)

Da Nang

Backend Developer (.NET, C#, English)

Ho Chi Minh

Android Developer (Java, Mobile Apps)

Da Nang

System Support Level 2 (Linux)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Private health care
 • Extra benefits up to 350 USD

iOS Developer (Swift, Objective C)

Da Nang

Senior NodeJS Dev (Backend)

Ha Noi
 • Good Healthcare Insurance
 • Review salary twice per year
 • Monthly travel teambuilding

ASP.Net Full Stack Developer

Ho Chi Minh
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Dự án khủng, khách hàng lớn
 • Văn phòng đẹp, đồng nghiệp tốt

Tester (Japanese, QA QC)

Da Nang

IT Support - Up to $1,000

Ho Chi Minh

Technical Leader (Java/Javascript)

Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Opportunity to travel to Swiss
 • Human-focused environment

10 Software Engineer (PHP/Python/NodeJS)

Ho Chi Minh

Manual Tester (QA QC, Java, Javascript)

Ho Chi Minh

Project Manager

Ha Noi
 • Competitive Salary
 • Annual Salary and reviews
 • Good Healthcare Insurance

Company Spotlight

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia