1,851 IT jobs in Vietnam for you

Software Tester (Up to $1000)

Ha Noi

Android Sr. DEV (Java, Mobile Apps)

Ho Chi Minh

15 Web Developer (Java, Python, PHP)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội phát triển
 • Được đào tạo
 • Thưởng theo dự án

10 Mobile Apps Developer (Android & iOS)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội phát triển
 • Được đào tạo
 • Thưởng theo dự án

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

Senior Data Scientist (AI & Big Data)

Ho Chi Minh

10 Java Developers (J2EE, JavaScript)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Phát triển công danh
 • Môi trường trẻ trung, sáng tạo

Machine Learning Engineer (Python, Java)

Ha Noi

Junior Automation & Tool Development

Ho Chi Minh

Android Developer (Mobile Apps, OOP)

Ho Chi Minh

UI/UX Designer Mobile App (đi làm ngay)

Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

BSE(Bridge Software Engineers)

Ho Chi Minh
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Cơ hội onsite Nhật
 • Đồng nghiệp và Sếp support

PHP Developer (MySQL, Laravel)

Ha Noi
 • Thu nhập 1000$ ~ 2000$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

05 Full-Stack Developers (JavaScript)

Ho Chi Minh

(HN- HCM) Automation Testers

Ho Chi Minh

Chuyên Viên Giải Pháp Kỹ Thuật

Ha Noi

Web Developer (JavaScript, HTML5, CSS)

Ha Noi

02 Web Designer (UI-UX, HTML5)

Ha Noi

Back-end Developer (PHP/Java/Python)

Ha Noi

Company Spotlight

DEK Technologies Headline Photo
DEK Technologies Ho Chi Minh

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle