Web Developer (Java, C#, ASP.NET)

25 Nguyễn Văn Cừ, TP. Huế
See map
2 days ago

Job Description

 • Viết ứng dụng chạy trên WEB
 • Các công việc khác điều phối theo dự án

Your Skills and Experience

 • Có 4 năm kinh nghiệm trở lên
 • Hệ điều hành: Linux (UNIX), Windows
 • Ngôn ngữ phát triển: Java (MVC), C#, ASP.NET (bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được)
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Sever, MySQL, PostgreSQL (...)
 • Thiết kế: Ưu tiên người có khả năng
 • Quản lý nhóm: Ưu tiên người có khả năng

Why You'll Love Working Here

 • Phụ cấp
  • Chứng chỉ tiếng Nhật N1: 3.000.000 VNĐ/Tháng
  • Chứng chỉ tiếng Nhật N2: 2.300.000 VNĐ/Tháng
  • Chứng chỉ tiếng Nhật N3: 1.600.000 VNĐ/Tháng
  • Chứng chỉ tiếng Nhật N4: 900.000 VNĐ/Tháng
  • Chứng chỉ tiếng Nhật N5: 600.000 VNĐ/Tháng
 • Phụ cấp cấp quản lý (Manager)
  • DEV-BAS/DEV-EMS 3.750.000VNĐ
 • Trưởng nhóm(Leader)
  • DEV 2.500.000VNĐ 1.250.000VNĐ
 • Hàng tháng công ty phụ cấp tiền xăng cho những người ở xa, có khoảng cách từ nhà đến công ty vượt quá 10km.
 • Nhà ở là nơi chúng ta đang sống hơn 2/3 thời gian trong 1 tuần tính từ thứ 2 đến thứ 7.
 • Những người đang sống ở nhiều nơi, trường hợp chỉ ở nhà trong khoảng từ 2/3 đến 1/2 thời gian thì sẽ được tính tương ứng với tần suất, số lần đi lại.
 • Trường hợp ở nhà từ 1/2 thời gian trong tuần trở xuống thì sẽ không được hỗ trợ.
 • Số tiền chi trả: Chỉ tính lượng xăng cho phần vượt quá 10km và lấy chuẩn là 50km/lít
 • Tiền xăng tính theo giá xăng của ngày 01 hàng tháng.