Web App Developer (.NET, SQL, C#)

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ
36 Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Cam Le, Da Nang
49 days ago

Job Description

- Số lượng: 2

- Lập trình phát triển ứng dụng winform và web.

- Lập trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.

Your Skills and Experience

- Ngoại ngữ: Anh Văn trình độ B trở lên

- Tuổi <30

- Trình độ: Cử nhân/Kỹ sư CNTT

- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình .NET như VP.NET, ASP.NET, C#.NET, Xamarin ... và cơ sở dữ liệu SQL, JSON

- Sử dụng thành thạo các công cụ để phát triển ứng dụng như Microsoft Expression Web 4, Mindjet MindManager, Microsoft Visual Studio, Microsoft Project, DevExpress, ...

- Có khả năng làm việc theo nhóm

- Có khả năng tự nghiên cứu và sáng tạo trong công việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm về phát triển và triển khai phần mềm quản lý SXKD, ưu tiên đã từng gia dự án ERP

Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ


Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ