[URGENT] ANDROID Developer

607 Tầng 8, Toà nhà Golden Bee, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
See map
17 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Working with latest technologies
 • Career advance, competitive salaries
 • Friendly working environment

The Job

We are looking for ANDROID developers to expand our Mobile App Team.
As an innovation driven application development company we work on exciting technologies and projects.

Công ty RELIA tuyển lập trình viên ứng dụng di động ANDROID để mở rộng đội ngũ và phát triển các dự án áp dụng công nghệ mới. Hợp đồng dài hạn.

As part of our team, your focus would be:

 • Developing TOP mobile apps with ANDROID and other mobile related technologies
 • Working in a PROFESSIONAL team to build reusable components and libraries
 • Translating designs and wireframes into HIGH QUALITY code
 • Learning and applying NEW technologies such as AI / Blockchain / Voice bots

Các bạn sẽ là thành phần nòng cốt trong công ty chúng tôi nhằm:

 • Phát triển các ứng dụng hàng đầu với ANDROID và các công nghệ di động liên quan
 • Làm việc với đội ngũ CHUYÊN NGHIỆP phát triển các thư viện và nền tảng
 • Chuyển tải thiết kế thành mã phần mềm CHẤT LƯỢNG cao
 • Học hỏi và áp dụng các công nghệ mới hàng đầu hiện nay như AI / Blockchain / Voice bots

Your Skills and Experience

 • Strong proficiency in Android / iOS / React Native and Design Patterns
 • Experience with Swift / Objective-C / Java / Javascript
 • Familiarity with Sketch / Photoshop and having good skills with UI layout
 • Familiarity with RESTful APIs
 • GOOD ENGLISH is a PLUS !!!

Chú ý: Ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh tốt !!!

Why You'll Love Working Here

 • Flat organization and open communication
 • Friendly working environment and flexible working hours.
 • 13th salary, insurance and team building activities.
 • Opporturnity to become fullstack developer.
 • Opporturnity to travel and work overseas.
 • Great opportunity to develop software development career.

 

 • Công việc ỔN ĐỊNH và DÀI HẠN
 • Tổ chức gọn nhẹ / môi trường làm việc THÂN THIỆN THOẢI MÁI
 • Đầy đủ chế độ BẢO HIỂM
 • Lương tháng 13
 • Du lịch công ty hàng năm
 • Cơ hội tốt để PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG làm việc CHUYÊN NGHỆP
 • Cơ hội làm việc với chuyên gia và khách hàng nước ngoài giúp nânng cao trình độ TIẾNG ANH và GIAO TIẾP