Urgent 5 NodeJS Engineer (PHP)

Ho Chi Minh
5 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Dynamic and challenging working environment.
 • Attractive salary and benefits package.
 • Career growth opportunities.

The Job

 • Tham gia phát triển, tối ưu, và test các sản phẩm.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ.
 • Phát triển các dự án Enterprise của công ty trên nền tảng Nodejs.

Your Skills and Experience

 • Có tối thiểu 2, 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web chuyên nghiệp.
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Nodejs + Express.
 • Đã tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học về Công nghệ thông tin hoặc có bằng cấp tương đương.
 • Có kinh nghiệm lập trình web trên nền tảng Nodejs, hoặc PHP, .Net.
 • Có kinh nghiệm lập trình HTML / CSS / Javascript + Jquery.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Cơ sở dữ liệu như SQL Server / MySQL / MongoDB / Elastic là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS, AngularJS là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm làm việc trên môi trường UNIX / Linux là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm thiết kế và lập trình OOP.

 *  Các yêu cầu khác :

 • Làm việc nhóm, và có khả năng tự tìm hiểu, hoạt động độc lập khi cần thiết.
 • Đọc hiểu được tài liệu tiếng anh.
 • Giao tiếp tốt.
 • Có kỷ luật.
 • Chịu được áp lực làm việc cường độ cao.

Why You'll Love Working Here

 • Attractive salary and benefits package.
 • Working environment: dynamic, challenging and great teamwork.
 • Internal events: Engagement activities, Company Trip, Team building, Haravan's birthday, Year end party…
 • Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more day with 3 working years.
 • Performance review twice a year.
 • Annual health check-up.
 • HaraCare (Premium Healthcare)
 • Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.
 • Development opportunities: great career path, working with talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.

Let’s join Haravan to share our mission: MAKE COMMERCE BETTER.