[Urgent] 3 Tester (QA/QC or Team Leader)

8 Floor, ACM Building, No. 22 Alley 42, Vu Ngoc Phan, Lang Ha, Dong Da, Ha Noi
See map
11 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Học hỏi kiến thức, công nghệ và kỹ năng mới
  • Làm việc hiệu quả, tối ưu
  • Môi trường thoải mái, trẻ trung, năng động

The Job

- Phân tích yêu cầu, nghiệp vụ của ứng dụng, chức năng từ đó đưa ra phương án kiểm thử hiệu quả.

- Viết kế hoạch kiểm thử, các trường hợp cần kiểm thử, kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu hệ thống.

- Thực hiện kiểm thử phần mềm ứng dụng mobile, website.

- Tham gia trong việc xây dựng các yêu cầu phần mềm, các đặc tả và các thiết kế UI/UX.

Your Skills and Experience

- Có khả năng đọc hiểu Business Flow.

- Có khả năng viết testcase hiệu quả với từng dự án.

- Có thể mô tả lỗi rõ ràng và chính xác. Biết quy trình log bugs và tracking bugs.

- Kĩ năng giải quyết vấn đề và tư duy.

- Có định hướng rõ ràng, cam kết lâu dài, khả năng làm việc nhóm và năng động.

- Ưu tiên các ứng viên đã qua đào tạo ở các trung tâm đào tạo Tester chuyên nghiệp.

- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Blockchain, Crytocurrency, Solidity programming language, Smart

contracts, Tokens.

- Thành thạo tiếng Anh 

Why You'll Love Working Here

Thời gian làm việc

- 9h-18h, nghỉ trưa 12h-13h30

- Nghỉ thứ 7, Chủ nhật