Urgent - 2 JAVA Developer ( 1 year ~ )

Quang Trung Software City, District 12, Ho Chi Minh
See map
8 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • 14th-month salary/Salary review twice a year
  • Japanese training, overseas training...
  • Working environment: dynamic, stability & friendly

The Job

- Dùng kỹ năng của bạn cùng Team JAVA xây dựng các ứng dụng web dựa trên công nghệ Cloud 
- Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm của Rakus dựa trên kiến thức và giải pháp của riêng bạn. 
- Hỗ trợ Team Leader và các thành viên trong nhóm Việt Nam hoàn thành tốt các dự án được giao đúng thời hạn. 
- Làm báo cáo hằng ngày cho Team Leader để theo dõi tiến độ 
- Phát triển bản thân để có cơ hội thử thách trở thành Team Leader trong tương lai 
*** 
1. Develop Web Application using JAVA Language with your team. 
2. Understand product specification, specification changes, or a new functional additions, programs correctly. 
3. Create the schedule in order to ensure the delivery time of a product strictly. 
4. Discuss with your team leader and give solutions. 
5. Report the progress based on your schedule to your team leader.(Daily)

Your Skills and Experience

- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên về kiến thức  và đam mê lập trình ứng dụng web với: 
• Ngôn ngữ: Java
• JavaScript, jQuery. 
• PostgreSQL, MySQL... 
• Frameworks, such as Struts, Spring and Seasar2, Zend, Hibernate... 
- Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc. 
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

Lưu ý: Không tuyển ứng viên nước ngoài


*** 
- Work positively as an IT engineer for improvement in own technical capabilities : 1 year ~ 
- No require experience
- Knowledgeable and passionate about programming Web application by JAVA as a programmer. 
- Familiar with: JavaScript, jQuery, PostgreSQL, MySQL, Struts, Spring and Seasar2, Zend, Hibernate...
- Have the capability of the technical communication in English 
(The qualification of English capability, such as TOEIC and TOEFL, is not required.)

Note : Not recruit foreigners
 

Why You'll Love Working Here

*** BENEFIT

1). Salary

★ 14th-month salary

★ Salary review and bonus twice a year

- Other bonus ( Rakus Group's annual turnovers, Tet bonus)

2). Training

★ Overseas Training In Japan.

★ Support for Japanese school

 - Japanese engineers support on the job training

 - Support for qualification examination

 - Support Outside Seminar for Skill up

 - Tech Seminar At Company / a month 

3). Award

★ Yearly MVP ( 2 or 3 members selected, Conferment of prizes , overseas training at Japan, and join Yearly Japan Company Party)

 - Quarterly MVP (Conferment of prizes)

 4). Welfare

 - Annual Company Trip (2 nights 3 days)

 - Party / a year , Activities with family 2 times / a year

★ Subscription to Global health insurance

 - Support for Club Activities ( Futsal, Badminton)

 - Annual health checking 

5). Others

 - 12 days full paid leave/a year

★  Extra from 7 to 10 days in a year.

★ Almost No Overtime Work

 - Support for Birthday Party

 - Working environment: dynamic, innovative and friendly.