Thiết kế chi tiết phần mềm (C#/Java)

Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, Ha Noi
See map
Ho Chi Minh
9 days ago

The Job

 • Hỗ trợ  Giám đốc Phòng Phát triển Ứng dụng Web và Di động  xây dựng kế hoạch hàng năm;
 • Thực hiện xây dựng giải pháp phần mềm Công nghệ số dựa trên yêu cầu, tài liệu hóa và chuyển giao cho cán bộ lập trình thực hiện;
 • Tuân thủ kiến trúc tổng thể của VIB;
 • Tham gia và phối hợp xây dựng các chức năng của ứng dụng theo như thiết kế;
 • Hỗ trợ dự án hoặc yêu cầu mới trong việc xây dựng kế hoạch  hoạch liên quan đến giải pháp phần mềm Ngân hàng số và xác định nguồn lực;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

Your Skills and Experience

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc Viễn Thông;
 • Có tối thiểu 3 năm với CVCC/5 năm với Chuyên gian kinh nghiệm về  thiết kế chi tiết giải pháp phần mềm trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các tổ chức định chế tài chính hoặc ngân hàng;
 • Có kinh nghiệm về các ngôn ngữ lập trình như: C#, Java,  XML, XPath, PLSQL
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Server, MySQL
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm Scrum Master, tham gia các dự án tích hợp
 • Tiếng Anh – lưu loát.