Tester

Others
14 days ago

The Job

 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm phần mềm hoặc hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm.
 • Hỗ trợ hoặc chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng.
 • Lập kế hoạch kiểm thử
 • Tạo các checklist, test cases, test scripts và viết tài liệu cho phần mềm
 • Thực hiện test và phối hợp với lập trình viên để sửa lỗi.

Your Skills and Experience

Yêu cầu:

 • Nắm vững quy trình test trong lĩnh vực phần mềm, đã có kinh nghiệm làm tester trong các dự án phần mềm.
 • Tư duy giải quyết vấn đề tốt, có khả năng chủ động tiếp cận và xử lý công việc.
 • Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.
 • Chịu được môi trường làm việc áp lực cao.
 • Có thể làm thêm giờ theo yêu cầu của công việc.
 • Khả năng làm việc nhóm tốt.
 • Hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình: là một lợi thế.