Tester (Java, C++)

1 Tran Huu Duc, Hanoi, Nam Tu Liem, Ha Noi
See map
18 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
  • Môi trường làm việc năng động, dẫn đầu thị trường

The Job

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm được tạo ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Xây dựng, cải tiến quy trình áp dụng sản xuất sản phẩm của đề tài/dự án và giám sát việc áp dụng quy trình của các đề tài dự án, đảm bảo các chất lượng của sản phẩm. 

Your Skills and Experience

- Tốt nghiệp ĐH chính quy, loại KHÁ trở lên

- Tiếng Anh tối thiểu Toeic IIG 550

- Có kinh nghiệm về Java, C/C++

Why You'll Love Working Here

- Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) là đơn vị nghiên cứu sản xuất chủ lực của Viettel trong lĩnh vực quân sự và dân sự.  VHT làm chủ toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, và kinh doanh sản phẩm với tầm nhìn trở thành một công ty công nghệ hiện đại,  có thương hiệu trên thị trường quốc tế.

- Các sản phẩm của Tổng Công ty dựa trên nền tảng công nghệ tiên phong, kiến tạo nên một hệ thống an ninh quốc phòng tin cậy để đảm bảo an ninh quốc gia, một mạng lưới kết nối vạn vật thông minh (5G, iOT, AI) để phát triển kinh tế - xã hội.