Oops!
The job you're looking for doesn't exist.
Here are some new jobs for you.

[HCM]10 PHP Developers - Up to 1500$

Ho Chi Minh

Devops Engineer (AWS, Chef/Git, SQL)

Ho Chi Minh

C# .NET Developers (IoT Machinery)

Ha Noi

PHP Software Engineer

Ho Chi Minh

iOS Dev (Tại VN: 02; Đi Nhật: Unlimited)

Ha Noi
Others
  • Đào tạo tiếng Nhật 3h/ngày
  • Thưởng nóng trước khi đi Nhật
  • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

Front-end Lead Developer (ReactJS/VueJS)

Ha Noi
  • Cơ hôi sở hữu cổ phần công ty
  • Tăng lương thưởng đều
  • Ăn trưa free, có đầu bếp nấu

UI-UX Director

Ho Chi Minh

Web Developer (ReactJS/AngularJS/NodeJS)

Ho Chi Minh

[HCM] Java Developer (Digital Banking)

Ho Chi Minh
Ha Noi

QA QC Automation Engineers

Ho Chi Minh

5 Mobile Developers (ReactJS)

Ho Chi Minh

6 Backend Developers (AngularJS/ReactJS)

Ho Chi Minh

Application Developers (Java/.NET)

Ho Chi Minh

Software Developers (PHP/ Java/ Python)

Ho Chi Minh
  • International environment
  • Work on highly scalable system
  • Long-term career path

C# Developer Full Stack (.NET/SQL)

Ho Chi Minh

Back End Developer (Ruby on Rails/PHP)

Ho Chi Minh

Software Tester (02 positions)

Ho Chi Minh

PHP Web Developer

Ho Chi Minh

System Analyst (3 posts in HCMC)

Ho Chi Minh

Senior Test Engineers

Ho Chi Minh

Company Spotlight

ZALORA Group Headline Photo

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.

Ho Chi Minh