Tech Lead (Java, Python, Nodejs)

Ho Chi Minh , District 11, Lữ Gia
See map
17 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • 13th salary + performance bonus
 • Comfortable Private working Area for TECH team
 • welcome anywhere of VN for traveling

The Job

 • Kế thừa và xây dựng các công cụ giao tiếp nội bộ. Xây dựng các eform phục vụ cho việc số hóa các hoạt động thường ngày.
 • Xây dựng các tính năng liên quan đến gửi thông báo, bình luận, quản lý các chính sách liên quan đến công ty thông qua công cụ giao tiếp nội bộ
 • Tìm kiếm giải pháp outsourcing/giải pháp on premise/cloud phục vụ các nhu cầu nội bộ như sms, auto call, budget control, crm, sales force, ...
 • Viết các tool tự động hóa các nghiệp vụ quản lý văn phòng.
 • Theo dõi tiến độ, cập nhật tình hình và nghiệm thu các giải pháp nội bộ như HRIS, Budget Control, ... do các đối tác đã làm và bàn giao
 • Viết tài liệu và triển khai khi cần thiết các hệ thống nội bộ.
 • Đào tạo lại cho các key user của các hệ thống khi có yêu cầu.
 • Xây dựng đội ngũ viết tài liệu, số hóa tài liệu, nghiệp vụ công ty.

Your Skills and Experience

 • Có kinh nghiệm làm cho công ty Product và quản lý sản phẩm
 • 2+ năm làm việc ở vị trí quản lý/lead/lập kế hoạch dự án
 • 5+ năm kinh nghiệm xây dựng các hệ thống backend & webservice.
 • 5+ năm kinh nghiệm làm việc với SqlServer/MySQL hoặc/và PostgreSQL.
 • 1+ năm làm việc với các hệ thống NoSQL (Redis, Cassandra, MongoDB, v.v…)
 • 1+ năm làm kết nối hệ thống, triển khai hệ thống ít nhất 1 module trong ERP.
 • 3+ năm trong việc tìm kiếm/triển khai các giải pháp phần mềm doanh nghiệp
 • Thành thạo ít nhất một trong số các ngôn ngữ lập trình Java, Scala, Python, NodeJS, PHP, C/C++.
 • Thành thạo ít nhất một trong số các hệ thống CSDL MySQL, Postgresql, v.v…
 • Có kiến thức về NoSQL (Redis, Cassandra, MongoDB, v.v…)
 • Đặt sự hài lòng của khách hàng lên đầu tiên.
 • Thích nghi và làm việc tốt trong môi trường “customer-first” và “customer-oriented delivery”.
 • Có kiến thức tốt về OOP, OOD.
 • Có kiến thức tốt về các hệ quản trị CSDL và truy vấn dữ liệu qua SQL.
 • Có kiến thức và hiểu biết về nguyên lý hoạt động của HTTP, cookie, session, cache.
 • Có kiến thức tốt về các hệ thống NoSQL phổ biến.

Why You'll Love Working Here

 • 13th salary + performance bonus
 • Comfortable Private working Area for TECH team
 • Teambuilding + Outing trip
 • Join Training Courses and Tech Sharing
 • Mid-Autumn Party, Christmas party
 • Year-end Party
 • With the delivery network cover more than 98% geographical area of Viet Nam, you will be welcome anywhere of VN for traveling
 • Sports club: football, badminton