62 team leader ap jobs in Vietnam for you

Senior/Team Leader Ruby Dev ~ 1800$

Ha Noi
 • Mức lương thưởng cạnh tranh
 • Môi trường trẻ, đa văn hoá
 • Dự án với KH hàng đầu Nhật Bản

iOS Team Leader (Objective C, Swift)

Ho Chi Minh

DevOps Manager (Team Leader, Azure/.NET)

Ho Chi Minh

5 PHP Team Leader

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Project Team Leader/ Magento Team Leader

Ha Noi

Frontend Team Leader (ReactJS/HTML5/CSS)

Ho Chi Minh
 • Được cấp máy Macbook
 • Lương từ 40 - 45 triệu net
 • Thưởng tháng 13

02 PQA Dự Án (QA/ QC, Team Leader)

Ha Noi

[Urgent] 3 Tester (QA/QC or Team Leader)

Ha Noi

iOS Team Leader (Mobile Apps, Swift)

Ho Chi Minh

Team Leader (PHP, Manager)

Ho Chi Minh

Java Fullstack Team Leader - Up to $2500

Ha Noi
 • Top market salary
 • Flexible working environment
 • Telecommunication technologies

PHP Team Leader

Ha Noi

Mobile Web App Team Leader (JavaScript)

Others
Ho Chi Minh

IT Team Leader

Ha Noi

Team Leader (PHP, MySQL) - Up to $1500

Ha Noi

TEAM LEADER (NodeJS) - onsite Indonesia

Ho Chi Minh

Team Leader (PHP/ Laravel / Swift)

Ho Chi Minh

QA/QC Lead (Fluent English)

Ho Chi Minh

Leader Web Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh
 • Working with Japanese experts
 • 15 annual leave days
 • Trained in technical skills

UI-UX Designer/ Leader

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 15th month salary.
 • Premium insurance
 • Foreign language allowance

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

NAB is landing in Vietnam!