System Management Engineer

54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi
See map
17 hours ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Contributing your talent to develop top class
 • Working with the latest technology stacks
 • Friendly,young,dynamic & open working environments

The Job

-   Quản lý, kiểm tra thường xuyên máy chủ, hệ thống máy tính, thiết bị mạng để đảm bảo sự ổn định của thiết bị và hoạt động của mạng

-   Quản lý hệ thống, dịch vụ do máy chủ điều hành để đảm bảo thực hiện các chính sách bảo mật và bảo mật của toàn hệ thống

-   Cài đặt, định cấu hình và sửa lỗi ứng dụng & lỗi hệ thống: Window OS, MS Office, Outlook, Email

-   Tạo giải pháp / tài liệu/ báo cáo theo yêu cầu của quản lý.

Your Skills and Experience

-   Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA

-   Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

-   Có kinh nghiệm về máy chủ Linux, Windows, SQL, Oracle

-   Có kiến thức về Mạng, LAN/WAN, Linux và Window Server

-   Có khả năng sử dụng Microsoft Tools

-   Sẵn sàng làm thêm ngoài giờ khi công ty yêu cầu

Why You'll Love Working Here

Compensation:

 • 13th month salary.
 • Flexible and rewarding review policy for outstanding contributions.
 • Dedicated budget for staff training: technical, soft skills, English, Korean classes.
 • Opportunity to attend training courses in Korea when enough seniority year.
 • Telephone allowance.
 • We pay Health and social insurance.
 • We pay PIT.

We care all your events:
 

 • Birthday gift
 • Marriage Gift
 • Baby born Gift
 • Holiday and Tet Gift
 • Funeral support

Paid leave:
 

 • 12 days of annual leave + 1 days of Establishment Ceremony Date.
 • Flexible policy for leave application

Healthcare
 

 • We provide yearly health check-up with International Hospital.

Team Building activities:
 

 • Annual outdoor Team building
 • Monthly birthday Party