System Engineer (Cloud, Linux, Redis)

Lê Văn Lương, District 7, Ho Chi Minh
See map
6 days ago

Top 3 Reasons To Join Us

 • Năng Động
 • Tham vọng
 • Thăng tiến

The Job

- Tham gia phát triển phần hệ thống của ứng dụng gọi xe VATO (https://vato.vn/)

- Xây dựng và triển khai các dịch vụ trên nền tảng Google Cloud Platform và On-Premises Cloud

- Nghiên cứu và áp dụng công nghệ vào hệ thống

Your Skills and Experience

1. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống Linux:

         - Biết sử dụng CLI

         - Kiến trúc của Linux: cấu trúc thư mục, các thành phần network, quản lý services

         - Lập trình được bash script(ưu tiên)

         - Phân quyền user trên hệ thống
2. Hiểu biết về network:

         - Bảo mật với firewall, iptables

         - Các kiến thức về: NAT, Bridge, Forward

         - Các giao thức mạng: TCP, HTTP(S), SMTP, TELNET, ICMP...

         - Debug các gói tin trên network
4. Kinh nghiệm làm việc với docker và các công cụ quản lý docker container như: Docker swarm, Kubernetes...

5. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống có dữ liệu lớn và có sử dụng các search engine như Elasticsearch và message queue như Kafka hoặc tương tự.

6. Hiểu biết về database: Mysql, Redis, mongoDB:

      - Cấu hình & quản lý mô hình Master-Slave, Cluster...
      - Custom các config để nâng cao hiệu suất
      - Backup & restore data
      - Debug query
7. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích log như ELK(Elasticsearch Logstash Kibana) và monitor như Grafana, Cacti hoặc tương tự
8. Đã từng triển khai hoặc có hiểu biết về các công cụ auto deploy & testing như: Jenkins, Gitlab..
9. Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ trên cloud như: Google Cloud Platform hoặc các nền tảng đám mây tương tự
10. Ưu tiên có kinh nghiệm về lập trình: python, lua, nodeJS..
11. Kinh nghiệm về triển khai web, api hoặc các service HTTP lên web server

Why You'll Love Working Here

 • Thưởng: Được hưởng chế độ lương thưởng đều đặn tùy theo năng lực và sự cống hiến.
 • Chế độ phúc lợi và các khoản khác.
 • Đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ theo quy định của công ty.
 • Môi trường làm việc hiện đại, năng động.
 • Được hưởng phụ cấp theo Quy định của Công ty.
 • Môi trường hòa đồng thân thiện, đồng nghiệp luôn quan tâm giúp đỡ nhau.
 • Công ty luôn chăm lo đến đời sống của nhân viên, chế độ lương thưởng và phúc lợi rõ ràng.
 • Đảm bảo chế độ ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.